Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
146 postów 2425 komentarzy

Chwila Prawdy i Sumienia

Alfax - ⭐ Refleksje i własne niezależne poglądy. ● NIE KAŻDY NIEWIDOMY JEST ŚLEPY tak jak NIE KAŻDY WIDOMY JEST WIDZĄCYM PRAWDĘ ● Tematy dotyczące nas ludzi a także wszechświata. ⭐◇⭐ Każdy ma prawo krytykować, oby to była krytyka merytor

Europa. Co dzieje się z Europą ?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Europe cechuje ogromna różnorodność. Świat zawdzięcza wiele właśnie Europie. Współczesna Europa to jedno z największych osiągnięć ludzkości. Żaden inny kontynent nie ma tak wielkiego zróżnicowania kulturowego na tak małym obszarze.

 

Od wieków następowało dzielenie i łączenie się i trwa to po dzień dzisiejszy. Europa ciągle ewoluuje nie tylko politycznie ale mentalnie.

Ścierają się poglądy, wszystko jest kwestionowane, każda idea ma przeciwników. Różne kultury ścierały się w tej ograniczonej przestrzeni Europy.

Skutkiem była przemoc. Europa to kontynent wojen, nigdzie indziej nie trwały tak krwawe ostre wojny o władzę o religię o hegemonię. Europejczycy dążyli też do pokoju, jedne traktaty były trwałe a inne nie. Najstraszliwsze wojny na świecie trwały w Europie. Pierwsza wojna światowa była katastrofą, ponad 11 milionów ofiar, druga wojna to ponad 50 milionów ludzkich ofiar, ta wojna światowa zmieniła całkowicie oblicze kontynentu. Szczególnie najkrwawsze walki toczyły się na terenie Związku Radzieckiego o miasto Stalingrad, Kursk, Kijów.

Hitler chciał zniewolić Europę obalić w ZSRR komunizm i panującą na świecie anglosaską hegemonię. Trzecia rzesza niemiecka za cel miała "lebensraum"  kosztem Polski i Rosji i realizując ten plan popełniła niewyobrażalne zbrodnie ludobójstwa i totalne zniszczenia.

Ostatecznie kontynent europejski został podzielony na dwie strefy wpływów. Alianci (ZSRR, USA, W.Brytania) wygrali wojnę i narzucili na swoich warunkach światu pokój.

 Truman, Stalin i Churchill ustanowili własne strefy wpływów.

 W 1945 roku 7 maja we francuskim Reims Niemcy podpisali bezwarunkową kapitulacje a w 1962 niemiecki kanclerz Konrad Adenauer i francuski prezydent Charles de Gaulle spotkali się we Francji gdzie mieszkańcy owacyjnie witali niemieckiego kanclerza Adenauera. W ten sposób świętowali pojednanie dwóch narodów. 8 lipca 1962 Konrad Adenauer i Charles de Gaulle w katedrze w Reims razem na mszy w intencji pokoju. W Reims tamtejszej katedrze którą w 1 wojnie światowej Niemcy poważnie uszkodzili,  byli koronowani królowie Francj więc miasto to miało dla Francji szczególne znaczenie.

 

 

 

Spotkanie to i pojednanie stało się rdzenieniem najpierw współpracy a następnie wspólnoty europejskiej po stuleciach wrogości. Obydwu narodom pomogły wspólne korzenie chrześcijańskie.

 Ale czy chrześcijaństwo ma obecnie wpływ na zjednoczenie i współpracę ?. W Europie Zachodniej kościóły pustoszeją. Jednak mimo że Europa staje się laicka jej chrześcijańskie źródło nie wyschło, wszędzie można podróżując po Europie spotkać kościoły, symbolikę religijną.

  Na skutek powstania wspólnej europejskiej przestrzeni znikły strzeżone granice, są miasta graniczne jak np. Zgorzelec które po drugiej stronie rzeki ma za sąsiada Goerliz, a we Francji i w Holandii nie kontrolowana granica przebiega wzdłuż drogi lub ulicy, np. Miasto Kerkrade w NL.

  W latach 70'tych zaczęło się też odprężenie między Wschodem i Zachodem Europy, w 1970 roku zachodnio-niemiecki kanclerz Willy Brandt odwiedził Niemcy Wschodnie w Erfurt'cie wymieniając uścisk z Erich Honecker'em. Następnie Federalna Republika Niemuec podpisała traktaty z ZSRR i z Polską a Willy Brandt otrzymał nagrodę nobla. Traktaty miały zapobiec wojnie. Jednak odprężenia nie trwało długo.

Konflikt dwóch odmiennych ideologii trwał, granica miedzy dwoma blokami biegła przez środek Europy.

  Trwał z tego powodu wyścig zbrojeń między dwoma blokami. Wojsko szykowało się do wojny która dzięki równowadze tak liderów jak i militarnej na szczęście nigdy nie nadeszła !

  Konflikt między Wschodem I Zachodem nie przypominałby żadnego minionego konfliktu na świecie, obie strony posiadały ogromne ilości broni atomowej. To byłby koniec istnienia cywilizacji europejskiej.

 Jednak wydarzenia lat 80'tych zapoczątkowały koniec podziału kontynentu. W Polsce powstały żądania wolnych związkówzawodowych wspierane przez papieża Jana Pawła II.

  A w 1985 roku wydarzenie w Moskwie uruchomiły lawinę, bo Gorbaczow tak naprawdę dał sygnał do rozpadu ZSRR a to uruchomiło reakcję łańcuchową w krajach Europy Wschodniej. Nastąpił rozpad państw socjalistycznych i nastąpiło rozwiązanie Paktu Warszawskiego.

Idee Lenina zastąpiono pazernym kapitalizmem.

A o to słowa które wypowiedział Ilicz Lenin.

 "" Gorsza od umysłowej ślepoty jest nie chęć widzenia faktów "" jego następcy nie chcieli widzeć ! Tak jak Stalin rządzący przy pomocy terroru czy też inni stosując ograniczenia swobód. Zniszczyli idee mówiące o sprawiedliwości, wolności, zniesienie wyzysku i o wspólnocie ludzi pracy. Komunizm upadł bo zniszczyły go rządzące elity które zapomniały jaki był główny cel,  że ich celem po obeleniu kapitalistów i wyzysku człowieka, ludzi pracy miało być lepsze życie dla proletariatu,  miała być sprawiedliwość i wspólnota,

W 1989 runą mur berliński, fala zmian przetoczyła się przez Europę Wschodnia a ostatecznie przez cały kontynent.

 200 lat po tym jak francuska rewolucja zdobyła Bastylie, nastąpiła w sumie pokojowa rewolucja łącząca podzielony kontynent. Unia Europejska powiększyła się. W Unii nastąpiła współpraca zostały otwarte granice. Nastąpił swobodny przepływ ludzi i towarów.

  Wydawało by się że Europa wyciągnęła naukę ze swojej historii. Niestety tak się nie stało.

Państwa Unii Europejskiej wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi dokonały agresję na Libie i na inne kraje na Bliskim Wschodzie a następnie pod flagą NATO napadły na osamotnioną Jugosławię (Serbię), dokonały  przemocą oderwanie Kosowa od Serbii, rdzennej ziemi Serbów, następnie  ingerencja Unii Europejskiej w wewnętrzne sprawy Ukrainy wraz z poparciem unijnych liderów - dla sił neobanderowskich w Kijowie, tymi agresywnymi działaniami rozpoczęto nową falę napięć międzynarodowych i wojen,

Europa przeżywa obecnie poważny kryzys, takie kraje jak Polska stały się przyczółekiem dla amerykańskich agresywnych planów i wrogich poczyniań przeciwko Rosji. Mimo że we wspólnocie europejskiej jest Polska, Litwa, Łotwa, Estonia oraz Rumunia to te kraje mając wsparcie Stanów Zjednoczonych wyraźnie obrały kurs ostrej konfrontacji w stosunku do Rosji tym samym sabotując Rosję i niszcząc wszelką współpracę między UE i Rosją. 

Właśnie ingerencja USA i państw UE a w tym szczególnie Polski na Ukrainie spowodowała krwawy przewrót na Ukrainie, obalenie przemocą legalnych demokratycznie wybranych władz i wojnę na Ukrainie. Polska wbrew interesom Polaków popiera reżim o korzeniach banderowskich na Ukrainie. Ze względów na nielegalne przejęcie przez neobanderowców władzy w Kijowie została sprowokowana na wschodzie Ukrainy wojna. Po przeprowadzeniu referendum i decyzji 96% ludności o powrocie Krymu do macierzy do Rosji i po powstaniu dwóch nowych republik jak DRL I ŁRL. Reżim w Kijowie zaatakował brutalnie Donbas bombardując mieszkańców Donbasu i wysłał do spacyfikowania siły ukraińskie probanderowskie, wspomagane między innymi przez Polskę, USA i UE.

Na szczęście Rosja stanęła w obronie i częściowo ochroniła te dwie Republiki przed ich unicestwieniem przez nazistowsko-banderowską juntę w Kijowie. Działania Zachodu w tym Polski nie przyczyniają się do budowy pokoju na kontynencie europejskim doświadczonym przez najkrwawsze wojny.To jest działalność prowokująca do konfliktu z Rosją i może doprowadzić do całkowitej zagłady cywilizacji europejskiej a w tym i chrześcijańskiej. 

Trump ze swoim " MAKE AMERICA GREAT AGAIN " zniszczył relacje nie tylko z Rosją, Chinami i Iranem, ale też z wiodącymi państwami UE jak z Francją i Niemcami. 

 Niemiecki polityk Theodor Heuss stwierdził że nowożytna Europa leży na 3 wzgórzach, na ateńskim Acropolis czyli na wolności i demokracji, na rzymskim Capitolu czyli szacunku do prawa i państwa oraz na Golgocie czyli na tradycji Chrześcijańskiej.

Jednak rzeczywistość jest bardziej skomplikowana, wiele państw tzw demokratycznych opiera się na nacjonalizmie a rządy prawa są słabe i gwałcone przez posiadających władzę. Wystarczy wspomnieć tu o państwach bałtyckich jak Litwa, Łotwa i Estonia oraz o Ukrainie w których rodowici mieszkańcy pochodzenia rosyjskiego a na Ukrainie także węgierskiego są pozbawieni prawa do autonomii i nauki w swoim ojczystym języku.

Demokracja od 2000 lat to droga wyboista i z utrudnieniami.

Grecka demokracja ateńska która przetrwała tylko 200 lat nie ma wiele wspólnego ze współczesnym parlamentaryzmem, chociaż jej polityczne wzorce pozostają istotne. Rzym był w 312 AD roku republiką ale nie demokracją. Mimo zgromadzeń ludowych i senatu władzę sprawowali wówczas despoci i tyrani którzy ogłosili się bogami. W czasie republiki opracowano prawo rzymskie a prawo jest niezbędnym elementem w demokracji w której obowiązują wybory i parlamentaryzm.  

 Przynależność do cesarstwa rzymskiego oznaczało wówczas bycie częścią kultury europejskiej. To wiązało się z technologią, architekturą, handlem międzynarodowym i rozwojem. Ta tradycja rzymska wcale nie należy do przeszłości. W 9 stuleciu król Franków Karol Wielki rozpoczą budowę swego państwa na rzymskich fundamentach. A w roku 800 AD w Rzymie, papież ukoronował go na cesarza a on roztoczył swoją wizję Europy. Sam siebie uważał za ojca Europy. Promował sztukę i edukację wspólną walutę i pismo.

Monarchia i kościół zdominowały życie publiczne i polityczne na wieki. Trzeba zaznaczyć że swobody które dziś są nam oczywiste wówczas nie były znane. Brak wolności, swobód powodował opór ludu przeciwko autorytarnej władzy i był motorem kolejnych zmian. Marcin Luter zaatakował papiestwo głosząc że kapłaństwo jest wszystkich wiernych. Reformacja dotknęła Europę północną i środkową, autorytety były kwestionowane i krytykowane. W następnych wiekach wzbierał gniew ludu o czym przekonała się francuska rodzina królewska. Pod koniec XVIII wieku francuski król rezydujący w Wersalu był władcą absolutnym, ale ten stan szybko się kończy bo wybuchła rewolucja pod hasłami, WOLNOŚĆ RÓWNOŚĆ BRATERSTWO. Rewolucja francuska na zawsze zmieniła kontynent europejski a w tym i cały świat.

 Ta rewolucja wprowadziła koncepcję trójpodziału władzy. Wybieralne parlamenty zaczęły istniec także w innych państwach, ludzie w Europie otrzymali prawo głosu i mogli decydować o swoim losie i o losie własnego kraju. Teraz od 40 lat we Strasburgu zbiera się parlament europejski wybierany bez pośrednio przez obywateli unii europejskiej. Deputowani przemawiają tam we własnych językach. To jest jedyna na świecie intytucja międzynarodowa wybierana w wyborach bezpośrednich. Wydawało by się że osiągnięcie jest nadzwyczajne, ale tak nie jest. Nie zapominajmy że demokracja jest chaotyczna, ma też swoje słabe strony, nigdy nie będzie idealna dla wszystkich, jest zbyt zróżnicowana w zależności od mentalności poszczególnych narodów. Idealna demokracja to utopia tak jak sprawiedliwy i równy dla każdego komunizm jest utopią.

 Utopia może być dobrym wskaźnikiem jeśli opiera się na uczciwych wartościach. 

 Europejczycy przeszli i przetarli wiele szlaków, historia Europy nie ograniczała się do jednej kultury. To zlepek wielu kultur które nakładany się, łączyły i rozpadały. Relacje Europejczyków były i są mniej oparte na harmonii i jedności a częściej na rywalizacji plemion, państw i religii.

We włoskim mieście Siena na obrazach Ambrogio Lorenzetti jest przedstawiona. Alegoria dobrego i złego rządu. To jest obraz przedstawiający rządy tyranów i rządy dobrych władców.  


 Rządy tyrana to wojny, prześladowania i niesprawiedliwość, to są rządy szatana, diabła.  


Mądry władca dba o pokój i o pomyślność ludu o sprawiedliwość i jest otoczony dobrymi istotami.

Ale jak jest obecnie ? Dziś w polityce wszechobecni są demagodzy. Próba rozłamu i dominacji. A wręcz odradza się niebezpieczny narodowy nacjonalizm który w przeszłości kosztował Europę krwawymi wojnami i totalną zagładą miast i ludności. Ponad 50 milionów ludzkich ofiar, zabitych ofiar z powodu nacjonalistycznych nienawistnych w stosunku do innych narodów ideologii, demagogii, chęci podboju, dominacji i zniewolenia i rabunku.

 Europa po drugiej wojnie światowej doznała niespotykaną wcześniej na tak ogromną skalę emigrację.

 Miliony ludzi w poszukiwaniu pracy wyemigrowało z południowej części Europy i z Azji i Afryki do północnych państw jak do Niemiec, Belgii, Francji, Holandii. Byli to głównie Włosi, Grecy, Hiszpanie, Turcy, Marokanczycy oraz bardzo dobrze wykształceni Jugosławianie, przyczynili się oni do wzrostu gospodarczego tych państw.

 Po wejściu do unii nowych państw z centralnej i wschodniej Europy, Zachód znowu został zasilony milionami wykształconych ludźmi w tym z Polski. Dziś wewnątrz europejska emigracja to niemal 1 milion ludzi rocznie którzy przenoszą się do innego kraju. Na skutek ingerencj USA i UE w wewnętrzne sprawy państw na Bliskim Wschodzie i krajach Północnej Afryki a przy tym zbombardowaniu i zrujnowaniu tych wcześniej bardzo dobrze ekonomicznie funkcjonujących państw, po zrujnowaniu ich gospodarek i zbombardowaniu domów  jak wiemy do Europy wyemigrowało kilka milionów ludzi którzy stracili wszystko caly dorobek życia a miasta ich zostały zamienione w stosy gruzów. 

Tak spowodowana masowa niekontrolowana emigracja nie przyczynia się do stabilności i dobrobytu mieszkańców Europy. Wiąże się to z niekontrolowanym napływem różnego rodzaju fanatyków religijnych i ekstremistów, ludzi szukajacych zemsty na niewinnych zwykłych mieszkańcach Europy. Ogromne różnice kulturowe i brak zrozumienia, akceptacji to także podatne pole do polaryzacji i nienawiści.

 Problem polega też na tym że część emigrantów muzułmańskich w Europie nie integruje się, żyją w swoim zamkniętym świecie obok w sprawach równouprawnienia wyemancypowanej Europy, wyzbytej pruderyjności i podziału na to co wolno mężczyznom i czego nie wolno kobietom.

To są często poważne konflikty, bo konserwatywni muzułmanie będąc w Europie nie integrują się i nie respektują obowiazującego prawa, stosując swoje własne na podstawie prawa szariatu.

 " Prawo szariatu ma obowiązywać każdego muzułmanina, regulować życie religijne i świeckie. Święta Księga Islamu mówi o zasadach, jakimi należy kierować się w życiu rodzinnym, społecznym, tłumaczy, jak należy traktować innowierców i jakie obowiązki ma każdy muzułmanin". Szariat jest interpretacją zapisów Koranu, hadisów, przypowieści o życiu proroka Mahometa. Według szariatu największą zbrodnią jest odstępstwo od wiary ".

 " Prawo szariatu obowiązuje wszystkich muzułmanów – sunnitów i szyitów. Działania ludzkie podzielone są według pięciu podstawowych kategorii: obowiązków, zaleceń, czynności dozwolonych, potępionych i zakazanych. Najważniejszą częścią szariatu jest akt wiary, w ramach którego każdy wierny jest zobowiązany do modlitwy, postu, jałmużny i pielgrzymki do Mekki. Druga część szariatu to tzw. mu’amalat , który obejmuje wszelkie kwestie społeczne, polityczne i gospodarcze. Szariat przewiduje kary cielesne w przypadku popełnienia czynów zakazanych ".

To prawo szczególnie ostro koliduje z prawami obowiązującymi w UE i w Europie.

 W wielu krajach Europy muzułmanie pragną wprowadzić prawo szariatu , które nakazuje separację kobiet i mężczyzn w miejscach publicznych, noszenie przez kobiety hidżabów , stosowanie kar przewidzianych przez święte księgi, zakaz słuchania muzyki.

 Dyskusje o uznawaniu prawa szariatu toczyły się już np. w Wielkiej Brytanii, a także podczas obrad Rady Europy. Z coraz większym wpływem religijnym muzułmanów zmaga się również Francja. Prawo szariatu w Europie to kwestie szeroko i gorąco dyskutowane, wzbudzające strach i kontrowersje. Muzułmanie mają swobodę wyznawania w Europie swojej religii.

Ale swoboda wyznania kończy się tam gdzie ogranicza swobodę innych obywateli a tym bardziej gdy jest zagrożeniem dla życia ludzi o innych poglądach.

Według europejskich wartości po wiekach wywalczonych, takich  jak wolność poglądów i wiary to jest sprawą naturalną  że  przybysze z innych rejonów świata muszą dostosować się do panującego w Europie prawa a nie odwrotnie.

Nadużywanie wolności religijnej prowadzi do mowy nienawiści w kazaniach i przybiera formy ekstremalne jak polecenia zabijania inowierców czy ateistów, podżeganie do przemocy i terroru. Istnieje ze strony fanatyków religijnych próba wprowadzania teokracji, (teokracja to doktryna polityczna, według której władzę w państwie sprawuje kapłan lub kapłani i w której duchowni decydują o sprawach cywilnych i religijnych).

Dziś Europa jest podzielona, a sprawcami  nowych podziałów są europejscy liderzy którzy po rozpadzie ZSRR zachłysnęli się swoją dominacją i bezkarnością wywołując pod pretekstem walki z tyranami i wprowadzeniem "demokracji" wojny w Libii w Tunezji, Egipcie Syrii tym samym spowodowali tam ogromne zniszczenia doprowadzając te kraje do ruiny, anarchii i zmuszając ludność do masowej emigracji w poszukiwaniu dachu nad głową i lepszego bezpiecznego jutra.

Na skutek polityki UE wtrącania się w sprawy innych suwerennych państw do Europy przybyło 6 milionów uchodźców o odmiennych tradycjach i kulturze, a ty samym powstał ze strony Europejczyköw ruch sprzeciwu i odrodziły się skrajnie nacjonalistyczne tendencje nie mające nic wspólnego z demokracją i swobodami, które po wiekach walk z tyranią i despotami zasiadającymi na europejskich tronach cesarzy, królów, carów, kanclerzy czyli dyktatorów, uzyskały narody w Europie. Brytyjczycy postanowili 23 czerwca 2916 r. opuścić UE.

Obecnie niektórzy zastanawiają się czy Unię czeka rozpad, upadek ?

 Można jedynie spekulować, unia europejska jest ogromnym biurokratycznym molochem wtrącającym się do wszystkich dziedzin życia, Bruksela narzuca 500 milionom obywateli nawet jak może być grube ciasto na pizze czy jaka ma być długość marchewki. Jest wiele absurdu w 150 tysiącach stron wydanych przepisów, zakazów i nakazów. Poza tym jest skłucona wewnętrznie za sprawą kilku państw które nie respektują prawa trojpodziału władzy i wykonują ślepo wszelkie zachcianki ze strony USA. 

Głos rozsądku mówi wspólna Europa to gwarancja pokoju, bo kiedyś spory na terenie Europy rozwiazywano na polu bitwy ze znanymi skutkami ograbionych podbitych narodów i milionami krzyży poległych żołnierzy w imię fanaberii psychopatów u władzy.

 W trudnych czasach jak kryzys finansowy w 2009 w Grecji i obecna (recesja z powodu Covid -19) państwa europejskie powinny z historii wyciągnąć wnioski, ale jak się okazuje niektóre państwa niestety zmieniają swoje zachowanie. Ożywają stare mity i stereotypy a lekcje historii popadają w zapomnienie. Zaczyna się ze strony zwykłych ludzi poszukiwanie wrogów i winnych wśród także zwykłych ludzi o odmnienej narodowości chociaż ci nie mają żadnego wpływu na globalną politykę.Zapominając że Unią rządzą bogaci i wpływowi i że to z ich powodu historia ciągle się powtarza (And history always repeats itself).Przepaść między bogatą Północną i biedniejszym Wschodem i Południem ciągle jest obecna. Daje o sobie też znać separatyzm między innymi w Hiszpanii, żądanie niezależności Katalonii. Sprzeciw przeciwko globalizacji, globalizacja jest uważana za narzucanie swojej woli innym krajom przez wielkie korporacje i odbieranie suwerenności.

 Więc? Czy Europa przetrwa ? .

 Dziś wybiła już godzina 11, mamy jeszcze trochę czasu do 12. Co i kogo należałoby zmienić ? Liderów ? Polityków ? A może sposób oceny samych siebie bo w końcu nasz głos w sile setek milionów wyborców, nasz sposob myślenia też ma wpływ na to kto nami rządzi i jak rządzi !  

 Czy nastąpi powrót do państw izolowanych, narodowych ? Czy będą Stany Zjednoczone Europy ?

 Jak będzie ?

Ważne by nie było wojny która unicestwi cały europejski dorobek wszystkich pokoleń od przeszło 2000 lat i dorobek nas samych. Nie wszyscy politycy i liderzy sprawdzają się w sprawach dbania o dobrobyt narodów i o pokój na świecie z tych należy jak najszybciej zrezygnować bo to oni są pasujący do alegorii złego rządu.

 

 Młodzi ludzie urodzeni w Europie bez granic pragną by Europa była narodowa ale i zjednoczona.

 

P.S. Wszelkie kopiowanie jest dozwolone.  

 

KOMENTARZE

 • Cóż dodać?
  Jeśli to skrót własny autora- pozwolić kopiować, kopiować , kopiować i jeszcze raz .
  Może ktoś coś wreszcie zrozumie.
 • "Najstraszliwsze wojny na świecie trwały w Europie"
  doprawdy ?

  Straszliwość wojen jest nieodłącznie związana z postępem technologicznym w zabijaniu. Ponieważ postęp technologiczny jest obecnie szybszy w innych zakątkach świata, tam przyszłe wojny będą straszliwsze.

  Wszyscy produkują nowiczok, i zapewne wszyscy nie tylko broń biologiczną, ale i genetyczną.
 • Szanowny Panie,
  Szanowny Panie,

  Znakomity artykuł - nic ująć nic dodać.
  Tak jakby Pan wyjął mnie to z głowy, albowiem moje myśli ciągle krążą wokół podobnych tematów i delematów.

  Mam nadzieję, wkrótce gdzieś się spotkamy - w naszej wspólnej - choć nieskończonej przestrzeni myśli i filozofii.

  Serdeczności - i pozdrowienia.
 • @brian 08:36:01 Dla zainteresowanych.
  Można jak najbardziej kopiować i publikować.

  Pozdrawiam.
 • @Ryszard Opara 09:22:42
  Szanowny Panie Ryszardzie,

  Dziękuję za opinię, to tylko mały fragment z dziejów Europy.
  Jest jeszcze wiele nie poruszonych aspektów które ukształtowały Europę z jej bardzo bogatą różnorodnością.

  Jest państwo w Europie które posiadało niegdyś kolonie i chciało by zapomnieć i wymazać ze swej historii, z pamięci tą tak niechlubną kartę w historii tego kraju w której popełniono zbrodnie ludobójstwa, zniewolenia człowieka i tyle cierpień i wyzysku.
  Tym państwem które rok w rok przeprasza ludność między innymi Indonezji i Antyl za nieludzkie czyny popełnione przez ich przodków należy Nederland (Holandia).

  Dzisiaj większość jest tym zakłopotana i uważa tamten okres za warty ciągłego potępienia i przypomnienia.
  Oby każdy naród wyciągną podobne wnioski z hanbiącej działalności swoich przodków i je potępił to może przyszłości ludzkości na planecie Ziemia była by bardziej bezpieczna, pokojowa i dawała nadzieję że już nigdy więcej wojen, bestialstwa, ludobójstwa i poniżania drugiego człowieka ze względów na rasę, jezyk, narodowość, wykształcenie, ateizm czy wiarę.

  Pozdrawiam serdecznie :)
 • @brian 08:36:01
  Dziękuję za uwagę.

  Umieściłem w P.S.
  że nie ma problemów by ten tekst móc przekazać zainteresowanym tym tematem.

  Pozdrawiam :)
 • autor
  Doceniam wysiłek, ale nie zgadzam się z przyjętymi założeniami; brak spójności w wyjaśnianiu procesów.

  Jak już napisałem - przedstawię swoją wersję po Kongresie Filozofii Polskiej.
 • 5 *
  No właśnie.

  " Dziś wbiła już godzina 11, namy jeszcze trochę czasu do 12. Co i kogo należałoby zmienić ? Liderów ? Polityków ? A może sposób oceny samych siebie bo w końcu nasz głos w sile setek milionów wyborców, nasz sposob myślenia też ma wpływ na to kto nami rządzi i jak rządzi !  "

  No właśnie winni są beznadziejni politycy ale dzięki komu oni są na tzw arenie politycznej ? .
  Dzięki beznadziejnym wyborcom którzy nie myślą i mimo że przez nich wybrani politycy nie dbają o interesy własnego kraju ponownie są wybierani.
  Przykład Merkel i Duda.
  Ona nawpuszczała miliony bez żadnej kontroli uchodźców a on ukrainców i amerykańskich żołdaków których Polska będzie setkami milonów dolarów rocznie utrzymywać. 

  Tak jakby w Polsce nie było biednych a w tym ponad 3 miliony żyjących w biedzie POLSKICH dzieci. I emerytów którzy by mieć na chleb nie mogą kupić potrzebne im leki.
 • @Monaco 11:49:25
  Ten komentarz który umieściłem na blogu WPS pasuje jego fragmentvi i tutaj w kotekście do wspólnej winy że Polską rządzą ludzie nie dbający o interesy Polaków

  "Jakie dla Polski wynikły z poparcia neobanderyzmu na Ukrainie korzyści? Żadne.. Tylko same straty, pomoc idącą w milionach dolarów kosztem polskiego podatnika oraz wroga jawna działalność banderowskich partii i organizacji domagających się bezczelnie polskich ziem i wychwalanie zbrodniarzy jako bohaterów mających krew Polaków.

  Pozdrawiam.
 • Fakty historyczne
  Bardzo ciekawe bo przypominające o ewokucji mieszkańców Europy.
  Te wszystkie wojny i sojusze miały to do siebie że ludność mieszała się i dzięki temu rodziły się genetycznie wzmocnione jednostki a wśród nich geniusze.

  Biologiczne mieszanie ludzi z odległych innych obcych grup jest wręcz wskazane.
  Najwiecej degradacji i upośledzeń następuje w środowiskach hermetycznie zamkniętych w, obecnej Europie nie ma kraju który by nie posiadał domieszki z innych regionów Eurooy, co udowadniają badania DNA.

  :)))))) ✔
 • @interesariusz z PL 08:55:56
  Po za dokonanym przez brytyjskich kolonistów i amerykańskich yankees ludobójstwem w Ameryce Indian i zbrodniach ludobójstwa w Kambodży Pol Pota wspieranego przez Chiny i USA , to można przyjąć że ludobójstwo dokonane przez Niemców by unicestwić Słowian i Żydów było w Europie największe !!!!!!
 • @interesariusz z PL 08:55:56
  "Wszyscy produkują nowiczok, i zapewne wszyscy nie tylko broń biologiczną, ale i genetyczną".

  Zapewniam że nie wszyscy.

  US-banditen wiodą pid tym względem prym na świecie.

  https://www.gospanews.net/wp-content/uploads/2020/02/Pentagon-Biolaboratories-700x452.png
 • @interesariusz z PL 08:55:56
  Na samej UPA-padlinie US-banditen mają i to przy granicy z Polską
  bio-laboraoria więc jest czego się obawiać że po covid 19 amerykańskie bandyty zsfundują światu nowego świrusa i pandemię.

  https://i2.wp.com/www.globalresearch.ca/wp-content/uploads/2017/08/The-US-bio-labs.jpg
 • @Alfax 15:17:22
  Europa Gospodarcza (EWG) miała sens. I była potęgą gospodarczą.

  Unia polityczna jest kompletnie bez sensu i jest atakiem na europejską kulturę i suwerenność europejskich państw.
  Poprawność polityczna kompletnie zniszczyła wszelkie zasady poprawności ekonomicznej.

  Właściwie Unia Europejska przypomina system kastowy.
  Fasada biurokratyczna blokuje wszelkie inicjatywy gospodarcze poszczególnych państw czego najlepszym przykładem jest nie tylko North Stream 2 ale w ogóle awantura o tzw. przydzialy-dotacje unijne , a także o kontrole źródeł energii.

  Białoruś nie należy do Unii, co wcale nie przeszkadza niszczyć tego europejskiego kraju, który zaczął budowę elektrowni atomowej!!!
  Czesi i Węgrzy maja takie elektrownie i nikomu nie przeszkadza. Ale białoruska elektrownia atomowa przeszkadza ...Polsce??
  Co to Polske obchodzi??
  Jakos elektrownia atomowa w Czechach Polakom nie przeszkadza?

  Ostatnio odbyły sie 'prawdziwie demokratyczne' wybory w Polsce, w ktorych wybrano prezydentke ...Białorusi, i to bez wiedzy Białorusinów.
  I ta mianowana przez Polaków ‘prezydentka’ przyznaje sie, ze została wybrana za pieniadze polskiego podatnika!

  Polska wydaje miliardy dolarów na rozkład Ukrainy i przejecie Ukrainy przez zamorskie mocarstwa.
  To polski rząd pomógł w wyborach (czytaj: zamachu stanu) na Ukrainie. Polska bardzo była zaangażowana w wybór ” Poroszenki a potem Zieleynskiego.
  Polskie wojsko wlazło nawet do Donbasu i dostało straszne lanie ale nie od Rosjan tylko od wojsk Doniecka
  Teraz Polsce przeszkadza rząd na Białorusi? Quo iure?
  A co Polsce winna jest Białoruś ? Czy Polska jest w stanie wojny z Białorusią?
  A może Polsce sie po prostu nie podobają “Porozumienia Mińskie”?

  Od kiedy Polska może być dla Białorusi przykładem rzetelnych wyborów??

  Cała ta Unia Europejska stała sie wielkim bajzlem sterowanym zza morza.

  W Europie byly różne wojny od najdawniejszych czasów.
  Ale takiego mordobicia i ludobójstwa bezbronnej ludności cywilnej jakie urządza Europa światu nie było w dziejach historii.

  Ponad 22 państwa europejskie plus USA ,napadło na Jugoslawie bo sie im Serbowie nie podobaja?
  Europa lata teraz po świecie, bombarduje i morduje cywilów w suwerennych państwach, które nigdy nie były z Europa w konflikcie..

  To NATO i kraje europejskie produkują miliony uchodźców, których trzeba wywalić z ich domostw i im domy podpalić; i okraść ich suwerenny kraj z bogactw naturalnych.
  Jest wyjątkowym skandalem zezwolenie na referendum w Anglii odnośnie Brexitu a zakaz referendum w Hiszpanii i nie uznanie podwójnego referendum na Krymie.

  Unia Europejska łamie nawet własne prawa unijne.
  Demontaż Polski jest wynikiem zarówno polityki Unijnej jak i USA.

  Dlaczego Francja miała decydowac o zamknięciu stoczni w Polsce?
  Jakim prawem Unia popierała finansowo i technicznie rozpad Ukrainy?
  Na majdanie nie bylo Rosjan ale byli europejscy politycy i amerykańscy senatorzy. I Wiktoria Nuland z kanapkami i herbatnikami.

  Komu zależy na niszczeniu Grecji i Hiszpanii, Wloch a teraz Ukrainy i Białorusi??

  To wojska europejskie mordujące obywateli Bliskiego Wschodu powodują kolejną fale uchodźczą , a jak jest zbyt wielu uchodźców to sie urządza fajerwerki albo wirusy w obozach uchodźczych.

  Pare lat temu jak napisałam gdzieś ze Europa jest tradycyjnie plemienna - to mi sie dostało i zwyzywano mnie od najgorszych.
  Teraz sie niszczy każdą europejska narodowość.

  Unia Europejska nie szanuje miedzynarodowych porozumień.
  Anglia moze grymasic czy chce wyjsc z Europy i na jakich warunkach.
  Ta sama Europa chce rozwalić i okrasc Białoruś z przemysłu i osiągnieć w IT - nie szanujac unijnego statusu Rosji z Bialorusia.

  Śmieją sie z nas Rosjanie, ze mamy ambicje Piłsudskiego - a ja myślę ze i Rydza Smiglego.
  Co to Polske obchodzi z kim Białoruś jest w Unii?

  Nie wiem jak sie czują 'piewcy' Słowian i słowiańskich narodów ale Polsce jakos nie po drodze ze Słowianami: ani z Czechami, ani z Ukraińcami ani z Rosjanami..ze nie wspomnę Serbów ..

  Z Napoleonem polecieli polscy 'Słowianie' podbijać Moskwe, Francuzi pomagali Piłsudskiemu podbijać Kijów; z Niemcami poszliśmy na Czechosłowacje a z Niemcami i NATO polecieliśmy na Jugosławię; teraz polskie władze sie odgrażają Białorusi... sankcjami...

  Spotkałam Polaków, ktorzy marzą o 'odebraniu' Grodna i Brzescia ale nie chcą słyszeć o przywróceniu Polsce …Lwowa.

  Amerykanie, a konkretnie prezydent Trump, obiecał Polsce role ekonoma w Europie: Polska ma być stacja rozdzielczą amerykańskiego gazu na całą Europe. Podobno mamy sie uniezależnić od rosyjskiego gazu a uzależnić od amerykańskiego..
  A ze USA nie będzie w stanie dostarczać nawet tego trującego gazu, to - tak jak dotąd - będzie kupować gaz od Rosji i sprzedawać Polsce - a Polska będzie odsprzedawać rosyjski gaz całej Europie.

  'Nie ma to jak biznes mydłem' - powiedzial Zabłocki.
 • sądzę
  że teraz mamy gorszą sytuację niż Japończycy po ataku amerykańską bombą atomową.
 • Wspólna inicjatywa Merkel i Macrona.
  Młodocianych imigrantów chcą rozlokować po krajach Europy. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron rozpoczęli działania, które mają... umożliwić przyjęcie przez kilka krajów Unii Europejskiej ok. 400 małoletnich migrantów z greckiego obozu Moria. Tę informację podała agencja AFP, powołując się na źródła dyplomatyczne.
  Młodzi ludzie zostaną podzieleni między kraje Unii Europejskiej, które wezmą udział w tej francusko-niemieckiej inicjatywie - wyjaśniło źródło, dodając, że szczegóły zostaną przekazane później przez kanclerz, której kraj obecnie przewodniczy UE. Liczba 400 to „rząd wielkości", nie została jeszcze potwierdzona przez władze greckie podaje źródło. Szwedzka komisarz Ylva Johansson potwierdziła, że „trwają dyskusje” między państwami członkowskimi Unii Europejskiej na temat 400 nieletnich migrantów, którzy wczoraj wieczorem zostali przetransportowani z greckiej wyspy Lesbos na kontynent. Tysiące migrantów na Lesbos straciły dach nad głową po wielkim pożarze, który w środę spustoszył Morię, największy obóz dla uchodźców w Grecji. Przebywało w nim cztery razy więcej osób niż wynosi oficjalna pojemność obozu. Panowały tam złe warunki, sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa; obóz był często krytykowany przez organizacje pomocowe. Macron zapowiadał rozmowy na temat dramatycznej sytuacji humanitarnej w Morii z kanclerz Merkel i premierem Grecji w czwartek rano. „Chcemy, aby Niemcy, Francja, z kilkoma innymi krajami europejskimi, w porozumieniu z Komisją Europejską, znalazły solidarne rozwiązanie” - powiedział Macron podczas konferencji prasowej w Ajaccio na francuskiej Korsyce. Staramy się przekonać jak najwięcej krajów europejskich do przyjmowania uchodźców, w szczególności nieletnich powiedział prezydent. Wczoraj szef Rady Europejskiej Charles Michel zadeklarował w imieniu Unii Europejskiej zmobilizowanie pomocy w związku z pożarem. Wyspa Lesbos, która położona jest w niewielkiej odległości od wybrzeży Turcji, znalazła się w latach 2015-2016 na pierwszej linii podczas masowego napływu migrantów do Europy.


  Ps...Ten diabelski twór zwany Unią Europejską powinien się jak najszybciej rozpaść. Czyli chcą być dobrzy na cudzy koszt. Jak zawsze. Typowa niemiecka bezczelność - zaprosić gości i lokować ich po sąsiadach! To jaki przydział dla kolonii Polska? Nie przypominam sobie by ZSRR narzucała PRL przyjecie kogoś z innych krajów. Większość niepełnoletnich w rzeczywistości są starsi i pełnoletni. Chodzi o to, że jako małolaty mają lepsze świadczenia i prawa. Zaniżają wiek. A do tych 400 małoletnich potem dojedzie 50000 członków rodziny. Młodocianych inżynierów i lekarzy już mają , już przejęli prostytucję i narkotyki. Czy Unia Europejska to prywatny folwark Niemców i Francuzów? Zaprosili imigrantów to niech sobie dla nich budują wille. Niech sobie byłych kolonizowanych inżynierów biorą gdzie chcą...ale na swoim terytorium.
 • Alfax
  5 i pzdr.
 • @Tiamat 17:36:51
  Tak istotnie jest jak Pani napisała. 
  Trudno jest człowiekowi zrozumieć że są ludzie którzy nie widzą i nie potępiają tak ewidentnych zbrodni popełnionych i popełnianych przez reżim Stanów Zjednoczonych i ich żołnierzy. 

  Pozdrawiam Szanowną Panią.
 • @Alfax 20:11:16
  Brave Amigo .Salute 5*.
 • @Repsol 22:39:07
  Pozdrawiam :)
 • @kula Lis 69 19:58:09
  Ciekawe, kto podpalił obóz na Lesbos.
  Skandal z uchodźcami to jedna z największych bestialskich operacji millenium.

  Światowa mafia ściga kraje podejrzane o ‘ łamanie praw człowieka i urządza polowanie na ludzi; równocześnie węszy, kogo jeszcze można zadusić sankcjami i komu dzieci zbombardować.

  Ta sama mafia generuje miliony nieszczęsnych ofiar kilkudziesięciu wojen na raz.

  Stany Zjednoczone wiodą prym w dewastacji planety zakazanymi bombami, chemikaliami, toksycznym żarciem i plądrowaniem miast i wsi.
  Takiego barbarzyństwa, na taka skale, świat nie widział.

  Nie jestem miłośnikiem imperialnego zdobywania świata ale …

  Można mieć wiele pretensji i żalu do Imperium Brytyjskiego, Portugalskiego, Hiszpańskiego Austriackiego, Rosyjskiego…

  Europejczycy podbijali świat i ...budowali miasta, państwa infrastrukturę. Rozwijali kulturę i sztukę, literaturę i myśl techniczną.

  Tak powstały różne państwa i rozwijał sie przemysl i gospodarka na wszystkich kontynentach.

  Wcale nie chcę chwalić wojen i podbojów.

  Amerykanie nie odbudowuja miast, ktore zniszczyli i zrownali z ziemia: bombarduja szkoly, szpitale, muzea, koscioly...
  Imperium kowbojów można tylko porównać do Wikingow, Mongołów i biblijnego Kanaanu gdzie chodziło tylko o 'fara und viking' (napadać , rabować i mordować); brać całe miasta w jasyr i zbójować .

  Amerykanie nie maja żadnego planu przetrwania i rozwoju rodu ludzkiego.
  I nie maja niczego do zaproponowania: ani kultury, ani nauki, ani wiedzy..
  Te wszystkie oligarchy często nie maja nawet matury i chca rządzić światem…nauki.
  jedyne osiagniecia naukowe kowbojow to pomysly na nazwy kolejnych wojen i konfliktow: wojna atomowa, walka z komunizmem, rasizmem, terroryzmem, islamizmem, cyber-idiotyzmem, pandemizmem i … wkroczylismy w kolejna wojne: szczepionkowa.

  Smutne jest i to, ze prymitywna, agresywna i zboczona propaganda jest jak koń wyścigowy: pokonuje wszelkie przeszkody.
  Bo czym wytłumaczyć, ze miliony, zwłaszcza młodych ludzi na świecie, marzą o tym, żeby zostać ...kowbojskim krezusem.

  Tak kiedyś podbijaly świat Mongoły:
  Wypuszczały 'emisariuszy' do upatrzonego kraju, i te 'zwiastuny' dobrobytu i nirwany opowiadały rzewne baje o swoich wspaniałych i mocarnych władcach, którzy przynoszą błogostan narodom.

  I jak juz zmiękczone mózgi wypatrywały nadejscia Sw. Mikołaja z worem prezentów i szmalu - Mongoły napadały na rozbrojony kraj i plądrowały doszczętnie cały dobytek narodu.
  Niosły ze soba pożogę i pandemie tragedii mieszkańców planety Ziemia.

  Obecne Mongoły maja tylko jeden punkt programu i jeden palący problem:
  Które państwo następne w kolejce do rabowania?

  Najpierw nalezy zabic pamiec narodowa. To zawsze dobry początek.

  Stany Zjednoczone nie sa państwem narodowym. Nie maja własnego rząd ani systemu zarządzania.
  USA jest pod kontrola indywidualizmu korporacyjnego, który ma to od siebie, ze nie stanowi organizacji państwowej ani jednolitego think- tanku narodu.
  Te indywidualne korporacje nawzajem sie nienawidzą i wręcz zwalczają, bo indywidualny monopolizm władzy i pieniądza nie znosi konkurencji i nie pozwala na jakiekolwiek porozumienie w kwestii planowania gospodarki i przyszłości kraju.
  Bogacze w USA chowają ukradzione pieniądze przed podatnikiem.
  Nie w interesie indywidualizmu leży dobro narodu.
  Naród może spać na ulicy i w lasach.

  A tymczasem, naród kowbojów , niczym król Midas lata po wirusowych ulicach goły i wesoły i straszy rasizmem w kraju - a sankcjami, rakietami i szczepionkami po świecie.
  W Portland zderzyły sie interesy indywidualnych korporacji, co świadczy o zbliżającej sie elekcji oligarchów dla oligarchów.

  W Bialorusi nie ma oligarchow. Dlatego Zachod uniewaznl te wybory.

  Właśnie właściciel l Facebooka ogłosił,, ze jeśli Trump wygra wybory i oglosi swoje zwycięstwo , to on osobiście zdelegalizuje wyniki.
  Amerykanie niepotrzebnie fatygują sie do urn wyborczych.

  Zuckerberg obiecuje, ze Trump nie zostanie uznany prezydentem, nawet jesli wybory wygra. Właściciel Facebooka twierdzi, ze ma prawo i władze, zeby uniewaznic wyniki wyborow w USA (widac, nie tylko w USA)

  FLORES: Zuckerberg Declares Trump will not be Recognized President-Elect on Election Night - Vows to Censor Election Information - Fort Russ

  https://fort-russ.com/2020/09/flores-zuckerberg-declares-trump-will-not-be-recognized-president-elect-on-election-night-vows-to-censor-election-information/?utm_medium=ppc&utm_source=push&utm_campaign=push%notificationss&utm_content=varies

  W USA wybory, to dodatkowy show business dla gieldy korporacji medialnych i firm zbrojeniowych.
  Ale nie dla wyborców i podatników.
  Vox czy hoax populi?
 • @Tiamat 04:35:14
  Dla Pani ⚄⚄⚄⚄⚄

  Salution ✔
 • @Tiamat 04:35:14 ☺☺☺☺☺
  Dla Pani ☺☺☺☺☺

  Salution ☺✔
 • Autor ⚄⚄⚄⚄⚄
  ...
  ☺✔✌
 • @Tiamat 04:35:14
  Jezeli Pani chce u mnie opublikować swój tekst to proszę dać znak.
  Pan Zygmunt Białas jest z pewnością zajęty nauczaniem w szkole.

  Pozdr. :)
 • @Monaco 17:09:33
  To pan Zygmunt mi zasugerowal, zebym sie skontaktowala z Panem i panem Alfaxem, na co chetnie sie zgodzilam, bo wiem, ze pan Zygmunt na razie nie jest w stanie ( a bardzoby chciall) regularnie publikowac swoje notki.
  Mysle, ze nie na wszystkich blogach znalazłabym wspólne tematy do dyskusji, wiec nie szukam przygód po innych blogach; wole skorzystać z porady i lepiej sie czuje w zespole poleconym przez pana Zygmunta.
  Serdecznie pozdrawiam i dziekuje za zaufanie..
 • @Tiamat 17:50:02
  Proszę napisac na PW jak będzie Pani chciała umieścić swój artykuł.
  Ja nie mogę na Pani PW adres napisać bo chyba nie bedąc blogerem to taki adres nie istnieje.
  Proszę napisać jak to właściwie jest, z możliwością tutejszej wewnętrznej poczty.

  Serdecznie pozdrawiam :)
 • @Leonardo da Vinci 17:01:50
  re: rosyjski nowiczok, zachodnia sprawiedliwość

  Jakis dziwny ten nowiczok: bardzo smiertelny gaz bojowy, który jeszcze nikogo nie otrul i nawet z otoczenia Skripali i Nawalnego nikogo nie usmiercil. I nawet w ciasnym samolocie pasażerów bez maseczki nikogo nie skazil.
  Amerykanie, Niemcy, Anglicy moga spać spokojnie.
  Rosja nawet porządnego gazu bojowego nie potrafi wyprodukować.

  Mnie zastanawia ten bardzo polityczny rasizm:
  Otruto prezydenta Miloszewicza, Chaveza; odrabano publicznie glowe Husseinowi, i przeprowadzono publiczna egzekucje (bez wyroku sedziego) na Kadafim.
  No i jeszcze byl Olaf Palme, Hammerskojeld, Aldo Moro i paru prezydentów USA demokratycznie wybranych przez miłujący pokój naród.
  Jakos nikomu do głowy nie przyszlo, żeby ukarać USA za mordowanie prezydentów; w kraju i po swiecie.

  Ale dlaczego obywatel Rosji jest traktowany jak bohater miedzynarodowy za ujawnianie korupcji - a obywatelom zachodnich demokracji, za samo opublikowanie informacji o korupcji, grożą zachodnie demokracje wiezieniem i to nawet bez wyroku?

  Obywatel USA, E. Snowden, który objawił światu zakazane praktyki i korupcje rządu USA, ukrywa sie akurat w Rosji i nie boi sie otrucia?
  Inny przypadek, to Chelsea Manning, w służbie wojskowej USA, dostarczyła Assangowi nagrania z helikopterow Apache w Iraku.

  A obywatel Australii, Julian Assange, który opublikował informacje juz wcześniej opublikowane - ma odsiedzieć bez wyroku 175 lat w wiezieniu USA ; i to niezależnie od tego, ze juz gnije w angielskim wiezieniu bez wyroku od 7 lat? (Chwilowo odłożono ‘proces’ o deportacji Assange’a do Stanow ze względu na korono-wirusa)

  Wszystkie te przypadki maja wspólny rdzeń; ujawnienie korupcji.

  Pytanie; dlaczego obywatel Rosji jest traktowany jak udzielny książę, dla którego warto rozpętać III wojne światowa i zniszczyć cala Zachodnią Europe zablokowaniem gazu - a obywatele zachodnich demokracji sa traktowani jak miedzynarodowi przestępcy, którym grozą ciężkie kary więzienne bo obywatel zachodniego, demokratycznego państwa nie ma prawa do sprawiedliwych sądów?

  Nawalny może nawet ubiegać sie o Nagrodę Nobla za ujawnienie korupcji. Assangowi juz przepowiedzieli bez wyroku ...175 lat wiezienia.

  Snowden boi sie wychylic nosa z Moskwy.
  Kompletnie i zupełnie bezprawnie, karząca ręka demokracji kowbojskiej unieważniła mu paszprt USA - bez podania przyczyny.
  Właściwie Snowden nie może sie ruszyć z Rosji bo nie ma dokumentu podróży, bo nie stara sie o uchodźstwo. Ma tylko przedłużane prawo do mieszkania w Rosji.

  Trump ostatnio rozpatruje możliwość ułaskawienia Snowdena.
  Jest to szczyt bezprawia. Bo jak można ułaskawiać kogoś, kto nie zostal zasądzony?

  Chelsea Manning, została skazana a potem ułaskawiona przez prezydenta Obame.
  Jak tylko przyszedl nowy prezydent , Trump, zupełnie bezprawnie wsadził Chelsea Manning z powrotem do wiezienia.

  Julian Assange, obywatel Australii, mial przyznany status uchodźcy przez rząd Ekwadoru.Otrzymał rowniez obywatelstwo Ekwadoru.
  Wszechpotężny rząd USA zorganizował 'zmiane reżimu' w Ekwadorze - a nowo obrany w Waszyngtonie prezydent-kukła, zupełnie bezprawnie odebrał Assangowi status uchodźcy i paszport Ekwadoru. Jest to pogwałcenie wszystkich możliwych praw uchodźczych i emigracyjnych oraz pogwałcenie paru istotnych praw Karty ONZ a przy okazji zgwałcenia amerykańskiej konstytucji i pewnie Ekwadoru tez.
  Rzad USA, ktory bez podania przyczyny sprawil odebranie prawa statusu uchodzczego obywatelowi Australii, zachowuje sie jak pijany ulicznik, który nie uznaje żadnych praw podpisanych przez kolejnych prezydentów USA.
  I gdy chodzi o Assange'a Stany Zjednoczone właściwie juz ogłosiły wyrok bez procesu sądowego:175 lat wiezienia.
  Na czym polega przewinienie Australijczyka?

  Wikileaks opublikowal material, udostępniony publicznie juz wcześniej: chodzi o nagranie bestialskiego zamordowania cywilów z helikopterow Apache w Iraku. W tym ataku na mikrobus jechało w centrum Bagdadu 8-miu cywilów, w tym dwóch reporterów z agencji Reutera i dwoje dzieci.
  Amerykanie podejrzewali, ze pasażerowie cywilni mają broń.
  Amerykanie byli z siebie bardzo dumni i urządzili sobie 'polowanie na ludzi'. na nagraniu słychać śmiechy..

  Kopia tego nagrania dotarla do Assange'a, ktory to opublikowal na Wikileaks. Assange byl zarejestrowanym dziennikarzem w Australii.
  Oczywiście kowboje sa ponad prawem i przyznali sobie licencje na prawo Lincza i monopol na publiczne egzekucje .

  I tylko obywatel Rosji jest traktowany z honorami i bardzo humanitarnie przewożony z jednego szpitala do drugiego.

  I publicznie wiadomo bylo od samego poczatku, ze jego zyciu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.
  Natomiast cala zachodnia hucpa domaga sie ukarania Rosji, zablokowania KOLEJNY raz gazociągu jamalskiego i nałożenia sankcji na Rosje.

  Wiele osób zadaje sobie pytanie; komu tak naprawdę jest na ręke ta cala afera szyta bardzo grubymi nicmi.?

  A tymczasem... Snowden boi sie wlasnych władz bo wie, ze system sprawiedliwość iw USA nie istnieje, Chelsea Manning siedzi w wiezieniu, obywatel Australii ma zgnic w wiezieniu i nie ma dostępu do opieki lekarskiej

  "strzelaj, strzelaj,
  haha ha, trafilem obu"

  Oswiadczenie US army:
  "Zaden z niewinnych cywilow nie zostal przez nas zabity celowo. Robilismy wszystko, zeby tego uniknac. Wiem, ze doje dzieci bylo rannych i robilismy wszystko, zeby im pomoc. Nie wiem jak ranne byly te dzieci (Major Brnt Cummings,
  executive officer 2-16, US Army

  Helikoptry Apacze zabily dwoch dziennikarzy w Iraku
  Apache kills two reporters in Iraq Wikileaks.org - YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=46wE9uI4_pg

  Wikileaks pokazuje amerykanskich zolnierzy , ktorzy strzelaja z helikoptera do cywilow w Iraku
  Wikileaks reveals video showing US air crew shooting down Iraqi civilians | US news | The Guardian

  The Guardian
  This article is more than 10 years old
  Footage of July 2007 attack made public as Pentagon identifies website as threat to national security
  https://www.theguardian.com/world/2010/apr/05/wikileaks-us-army-iraq-attack

  An Apache Helicopter Attack Over Baghdad - YouTube
  https://www.youtube.com/watch?v=_PrU5XD2Ypo

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY

więcej